Robotprogrammering

Sedan 2020 görs all programmering via delvis ägt dotterbolag, där tre stycken duktiga programmerare finns tillgängliga.

Kontakta oss på Wermtech om du behöver ha hjälp på 0570 – 388 00

  • Vi programmerar ABB:s styrsystem S3, S4, S4C+, IRC5. När det gäller IRC5 använder vi oss av Robotstudio där vi kan göra cykeltidsanalyser, räckvidstester etc. Perfekt när man ska göra förstudier i projekt.
  • Vi programmerar KUKA:s styrsystem KRC2, KRC4 och KRC5 systemet.
  • Vi programmerar Fanuc:s styrsystem från RJ2 och framåt
  • Vi är vana att jobba emot Visionsystem, CAD-CAM som tillexempel Robotmaster, överordnade system tillexempel en PLC.
  • Har du en robot av ett annat fabrikat, hör av dig så kan vi kanske lösa det också.